bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dopisanie inspektora

Klauzura informacyjna

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.60 i art. 12 i 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu, zwany dalej ZNM;

2. Inspektorem Ochrony Danych w ZNM jest

                   Pani Agnieszka Nowak-Partykiewicz

           (e-mail: agnieszka.nowak-partykiewicz@znmbrzeg.pl)

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • a) dla celów związanych z realizacją umowy/wniosku oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy ( art.6 ust 1 lit.b RODO).
  • b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacja naszego prawnie ustalonego obowiązku (art.6 ust 1 lit. f RODO)
  • c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie praw lokatorów, ustawy Kodeks Cywilny ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO );
  • d) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art.6 ust 1 lit. a RODO)

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, jak również dostawca systemu informatycznego czy banki w zakresie realizacji płatności.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązującej umowy lub do czasu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu :

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. Poosiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Podanie przez Państwa dane osobowe zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e jest
dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja złożonego przez Państwa wniosku/umowy będzie niemożliwa.

9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 28.05.2018
Podpisał: Agnieszka Nowak-Partykiewicz
Dokument z dnia: 28.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 173