bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana treści ogłoszenia na aktualne daty

Informacje i ogłoszenia

 Telefon pogotowia mieszkaniowego:

695 181 350

Czynny po 15:30
oraz w święta i dni wolne od pracy

*******************************************

Ogłoszenie

U W A G A
Listy osób zakwalifikowanych do najmu tracą ważność
z upływem roku kalendarzowego, na który zostały sporządzone.
Osoby wpisane na listy proszone są o złożenie wniosku
w celu ponownej weryfikacji

do dnia 31.12.2018r.

Kolejne zatwierdzone przez Burmistrza listy osób zakwalifikowanych do najmu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie

do 15 marca 2019 roku

poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Brzeg
i w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (www.bip.znmbrzeg.pl), które
będą obowiązywały przez rok 2019.Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 17.09.2018
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 10.03.2014
Dokument oglądany razy: 30 757