bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie dot. przetargów ZNM

Ogłoszenia przetargów nieruchmości
przenaczonych do oddania
w najem/dziawę zarządzanych
przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Ogłoszenie przetargów - 2019 rok

2019-01-08- przetarg ustny nieograniczony na najem wiaty nr 1 zamkniętej
                     przy ul. Mickiewicza 8 - informacja

Ogłoszenia przetargów - 2018 rok

2018-07-13 I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy
                   ul. Kar. Wyszyńskiego 24 - informacja

2018-07-13 I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego przy
                   ul. Górnośląskiej - informacja

2018-07-13 przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy
                   ul. Kar. Wyszyńskiego 24 - informacja

2018-07-13 I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia magazynowego
                   położonego przy ul. Garbarskiej 11 - informacja

2018-06-26 Ogłoszenie o wyłonieniu oferenta w pierwszym przetargu nieograniczonym
                    na najem gruntu na posadowienie garażu blaszanego nr 2, przy ul. Wł. Łokietka                         dz. 663 - informacja

2018-06-26 Ogłoszenie o wyłonieniu oferenta w pierwszym przetargu nieograniczonym
                    na najem gruntu na posadowienie garażu blaszanego nr 1, przy ul. Wł. Łokietka
                    dz. 663 - informacja

2018-07-23 Najem garażu murowanego nr 6 przy ul. Wł. Łokietka, na działce 670
                    - wyłonienie oferenta 

2018-06-25 Ogłasza - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego
                    nr 6 przy ul. Wł. Łokietka, na działce 670 - informacja

2019-06-21 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości
                    położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej - informacja

2019-06-20 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczony na dzierżawę gruntu pod ogródek
                    warzywny przy ul. Grobli - informacja

2019-06-19 Ogłoszenie o III przetargu ustnym na najem pomieszczenia magazynowego 
                               położonego przy ul. Garbarskiej - informacja

2018-06-19 Ogłoszenie o przetargu lokalu użytkowego położonego przy ul. Wyszyńskiego 24
                   lok. 7/1 - informacja

2018-06-19 Ogłoszenie o przetargu lokalu użytkowego położonego przy ul. Wyszyńskiego 24
                   lok. 7/2 - informacja

2018-06-19 Ogłoszenie o przetargu garażu położonego przy ul.Górnośląskiej - informacja

2018-06-06 - Przetarg na najem gruntu pod garaż blaszany nr 2 przy ul. Wł. Łokietka
                      dz. 663 - Informacja

2018-06-06 - Przetarg na najem gruntu pod garaż blaszany nr 1 przy ul. Wł. Łokietka
                      dz. 663 - informacja 

2018-06-01 Rozstrzygnięcie przetargu na zagospodarowanie terenu
                    o pow. 157 m2 położonego w Brzegu przy ul. Oławskiej - informacja

2018-06-01 Rozstrzygnięcie przetargu na zagospodarowanie terenu
                    o pow. 285,2 m2 położonego w Brzegu przy ul. Oławskiej - informacja

2018-04-24 Ogłasza pisemny ograniczony przetarg ofertowy na zagospodarowanie terenu
                   o pow. 157 m2 położonego w Brzegu przy ul. Oławskiej - specyfikacja

2018-04-24 Ogłasza pisemny ograniczony przetarg ofertowy na zagospodarowanie terenu
                    o pow. 285 m2 położonego w Brzegu przy ul. Oławskiej - specyfikacja

2018-04-20 Wyłonienie ofert, III przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę gruntu
                    pod wypas zwierząt położonego w Brzegu przy Obwodnicy - informacja

2018-04-06 Rozstrzygniecie przetargu ustnego nieograniczony na dzierzawę gruntu
                    położonego w Brzegu przy ul. Krzywej - informacja

2018-04-04 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
                    w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 24 lok. 7/2 - specyfikacja

2018-04-05 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
                    w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 24 lok. 7/1 - specyfikacja

2018-03-22 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2018-03-22 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2018-03-22 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod wypas
                    zwierząt położonego w Brzegu przy Obwodnicy - specyfikacja

2018-03-19 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
                    w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 24 lok. 7/2 - specyfikacja

2018-03-19 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
                    w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 24 lok. 7/1 - specyfikacja

2018-03-13 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę gruntu 
                    położonego w Brzegu przy ul. Krzywej - specyfikacja

2018-03-27 Ogłoszenie o uniewaznieniu przetargów z dnia 13-03-2018 r. - informacja

2018-03-13 Ogłasza I przetarg ograniczony na zagospodarowanie terenu
                    położonego w Brzegu przy ul. Oławskiej - specyfikacja

2018-03-13 Ogłasza I przetarg ograniczony na zagospodarowanie terenu
                    położonego w Brzegu przy ul. Oławskiej - specyfikacja

2018-02-14 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy
                    ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2018-02-14 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem okalu użytkowego przy
                    ul. Ofiar Katynia 36 - specyfikacja

2018-02-14 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy
                    ul. Łokietka 1a - specyfikacja

2018-02-14 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na najem lokalu użytkowego przy
                    ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2018-02-05 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod wypas
                    zwierząt położonego w Brzegu przy Obwodnicy - specyfikacja

2018-02-05 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 24 lok 7/2 - specyfikacja

2018-02-05 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 24 lok 7/1 - specyfikacja

2018-01-16 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2018-01-16 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2018-01-16 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Łokietka 1a - specyfikacja

2018-01-16 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 36 - specyfikacja

2018-01-08 Ogłasza przetarg ustny nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy
                    ul. Wyszyńskiego 24 nr 7/1 - specyfikacja

2018-01-08 Ogłasza przetarg ustny nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy
                    ul. Wyszyńskiego 24 nr 7/2 - specyfikacja

Przetargi - 2017


2017-12-27 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego
                    przy ul. Ofiar Katynia 36 - wykaz

2017-12-27 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego
                    przy ul. Łokietka 1a - wykaz

2017-12-27 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego
                    przy ul. Jana Pawła II 2 - wykaz

2017-12-27 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego
                    przy ul. Piłsudskiego 19/1 - wykaz

2017-12-04 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod wypas
                    zwierząt położonego w Brzegu przy Obwodnicy - wykaz

2017-11-22 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    przy ul. Jana Pawła II 2 - wykaz

2017-11-22 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    przy ul. Piłsudskiego 19/1 - wykaz

2017-11-22 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    przy ul. Zakonnic 7 - wykaz 

2017-11-22 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    przy ul. Robotnicze 3/1j - wykaz

2017-11-22 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    przy ul. Plac Drzewny 2/1 - wykaz

2017-11-22 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy
                    ul. Ofiar Katynia 36 - wykaz

2017-11-22 Ogłasza przetarg ustny nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy
                    ul. Łokietka 1a - wykaz

2017-10-19 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. M. Piłsudskiego 19/1 - wykaz

2017-10-19 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu
                    użytkowego położonego w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 2 19/1 - wykaz

2017-10-19 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7 - wykaz

2017-10-19 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Robotnicza 3/1 - wykaz

2017-10-19 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Pl. Drzewny 2/1 - wykaz

2017-09-25 Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod ogródek
                     warzywny 727 położonego w Brzegu przy Drodze Krajowej nr 94 - wykaz

2017-09-14 ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego przy
                   ul. Plac Drzewny 2/1 - wykaz

2017-09-14 ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego przy
                    ul. Zakonnic 7 -  - wykaz

2017-09-14 ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego przy
                    ul. Robotniczej 3/1 - wykaz

2017-09-14 ogłoszenie o przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego przy 
                    ul. Jana Pawła II 2 - wykaz

2017-09-14 ogłoszenie o przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego przy
                    ul. Piłsudskiego 19/1 - wykaz 

2017-09-21 Wynik przetargu na dzierżawę gruntu pod ogródek warzywny położonego
                    w Brzegu przy Drodze Krajowej nr 94 - wynik

2017-08-22 Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod ogródek
                    warzywny położonego w Brzegu przy Drodze Krajowej nr 94.- wykaz

2017-08-08 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
                    - lokalu użytkowego w Brzegu, ul. Plac Drzewny 2/1 - wykaz

2017-08-08 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
                   - lokalu użytkowego w Brzegu, ul. Zakonnic 7 - wykaz

2017-08-08 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
                   - lokalu użytkowego w Brzegu, ul. Robotnicza 3/1 - wykaz

2017-05-26 Informacja o wykazie nieruchomości stanowiący własność Gminy Brzeg
                       przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu - wykaz

2017-06-21 Wynik przetargu ul. Robotnicza 26 (garaż 57 m2) - Wynik

2017-05-26 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
                       położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej lokal - 57,0 m2 - specyfikacja

2017-06-21 Wynik przetargu ul. Robotnicza 26 (garaż 104 m2) - Wynik

2017-05-26 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
                       położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej lokal - 104,5 m2 - specyfikacja

2017-05-26 Ogłoszenie wyniku lok. Brzeg przy ul. Wojska Polskiego 2,4 - wynik

2017-05-05 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Wojska Polskiego 2,4 - specyfikacja

2017-04-27 Wynik przetargu ul. Rybacka 52 (garaż) - Wynik

2017-03-17 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
                      położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej lokal - 57,0 m2 - specyfikacja

2017-03-17 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
                       położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej lokal - 104,5 m2 - specyfikacja

2017-03-30 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                      położonego w Brzegu przy ul. Wojska Polskiego 2,4 - specyfikacja

2017-03-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
                       położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej lokal - 104,5 m2 - specyfikacja

2017-04-11 Wynik przetargu ul. Robotnicza 26 (garaż) - Wynik

2017-03-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
                       położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej lokal (garaż)- 53,5 m2 - specyfikacja

2017-03-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
                       położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej lokal - 57,0 m2 - specyfikacja

2017-02-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                      położonego w Brzegu przy ul. Wojska Polskiego 2,4 - specyfikacja

2017-01-23 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
                      w Brzegu przy ul. Wojska Polskiego 2,4 - specyfikacja

2017-01-18 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod wypas
                    zwierząt położonego w Brzegu przy Obwodnicy.- specyfikacja

2017-01-10 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                      nr 5 położonego w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 2 - specyfikacja

Przetargi - 2016

2016-11-29 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                      nr 5 położonego w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 2 - specyfikacja

2016-11-18 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod wypas
                      zwierząt położonego w Brzegu przy Obwodnicy - specyfikacja

2016-11-03 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                     nr 5 położonego w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 2 - specyfikacja

2016-10-07 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 38-38a - specyfikacja

2016-09-22 Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku
                       Pomorska 6 na dzierżawę gruntu położonego w Brzegu przy ul. Pomorskiej
                       - specyfikacja

2016-09-16 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod wypas
                       zwierząt położonego w Brzegu przy Obwodnicy - specyfikacja

2016-09-06 Przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu położonego w Brzegu przy
                       ul. Robotniczej 26 - rozstrzygnięcie

2016-08-26 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 38-38a - specyfikacja

2016-08-23 Ogłasza oddanie w najem w drodze przetargu gruntu na ogródek warzywny
                       położony przy ul. Pomorskiej - specyfikacja

2016-08-19 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu położonego
                       w Brzegu przy ul. Robotniczej - specyfikacja

2016-09-02 Przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku ul; Krzywa 7 na dzierżawę
                       gruntu położonego w Brzegu przy ul. Krzywej - rozstrzygnięcie

2016-08-18 Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku
                      ul; Krzywa 7 na dzierżawę gruntu położonego w Brzegu przy ul. Krzywej
                      - specyfikacja

2016-07-25 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
                       położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7 - specyfikacja

2016-07-25 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
                       położonego w Brzegu przy ul. Pl. Drzewny 2 - specyfikacja

2016-07-19 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                        nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 38-38a - specyfikacja

2016-07-26 Przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu pod garaż położony w Brzegu
                       przy ul. Oławskiej - ogłoszenie wyniku

2016-06-29 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego
                       w Brzegu przy ul. Oławskiej - specyfikacja

2016-06-27 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod
                       ogródek położony w Brzegu przy ul. Rybackiej - specyfikacja

2016-06-20 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
                       położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7 - specyfikacja

2016-06-20 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
                       położonego w Brzegu przy ul. Pl. Drzewny 2 - specyfikacja

2016-06-07 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu położonego
                       w Brzegu ul. Ofiar Katynia 38 - specyfikacja

2016-06-01 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu położonego
                      w Brzegu ul. Oławska - specyfikacja

2016-05-23 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu żytkowego
                       położonego w Brzegu, ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2016-05-18 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                      nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Pl. Drzewny 2 - specyfikacja

2016-05-18 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7 - specyfikacja

2016-04-19 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego,
                       położonego w budynku przy ul. Pl. Drzewny 2 - specyfikacja

2016-04-19 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego,
                       położonego w budynku przy ul. Zakonnic 7 - specyfikacja

2016-04-28 Ogłosznei wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczony na najem
                       gruntu pod garaż położonego w Brzegu przy ul. Rybackiej. - wynik

2016-03-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu pod garaż
                       położonego w Brzegu przy ul. Rybackiej. - specyfikacja

2016-02-29 Przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu pod garaż położony
                       w Brzegu przy ul. Rybackiej - ogłoszenie wyniku

2016-02-15  Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego
                       w Brzegu, ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2016-02-11 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem wiaty położonej
                       w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2016-02-29  Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu
                        położonego w Brzegu przy ul. 1-go Maja - ogłoszenie wyniku

2016-01-20 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu
                       położonego w Brzegu przy ul. 1-go Maja - specyfikacja

2016-01-16 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu
                         położonego na działce 357/11, położony w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8
                                                                                                                           - specyfikacja

2016-01-15 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem Wiaty nr 2,
                          położonej na działce Nr 357/11, ul. Mickiewicza - specyfikacja

2016-01-14 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu pod garaż
                       położony w Brzegu przy ul. Rybackiej - specyfikacja

Przetargi - 2015

2015-12-23 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę Gruntu
                      położonego przy ul. 1-go Maja, działki nr 71 - specyfikacja 

2015-12-16 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem gruntu
                    położonego przy ul. Rybackiej (działki nr 345/3 ark. mapy 6 obręb Centrum)
                    z przeznaczeniem pod garaż blaszany - specyfikacja

2015-12-16 Ogłasza przetarg na dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
                    Gruntu położonego przy ul. 1-go Maja (działki nr 71 ark. mapy 3 obręb Południe)
                    o pow. 20 m2 - specyfikacja

2015-09-28 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Łokietka 1a/1LU - specyfikacja

2015-09-28 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 30/1LU - specyfikacja

2015-09-28 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem wiaty nr 2 położonej
                    w Brzegu przy ul. Mickiewicza - specyfikacja

2015-09-11 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego w budynku
                    Wspólnoty Mieszkaniowej w Brzegu ul. Kard. Wyszyńskiego 5-7 w bud. 7
                    - specyfikacja

2015-09-11 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 28/7 - specyfikacja

2015-09-11 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8/15LU - specyfikacja

2015-09-10 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Plac Drzewny(budynek po byłej pompowni)
                    - specyfikacja

2015-09-20 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Plac Drzewny 2/1LU - specyfikacja

2015-08-20 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 30/1LU - specyfikacja

2015-08-20 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem wiaty nr 2 położonej
                       w Brzegu przy ul. Mickiewicza - specyfikacja

2015-08-20 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Łokietka 1a/1LU - specyfikacja

2015-07-30 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Placu Drzewny(budynek po byłej pompowni
                       - specyfikacja

2015-07-30 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Plac Drzewny 2/1LU - specyfikacja

2015-07-30 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8/15LU- specyfikacja

2015-07-30 Ogłoszenie o oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
                      grażu ul. Kard. Wyszyńskiego 7 - specyfikacja

2015-07-30 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 28/7 - specyfilacja

2015-07-21 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 30/1LU - specyfikacja

2015-07-21 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Łokietka 1a/1LU - specyfikacja

2015-07-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony garażu położonego
                      w Brzegu przy ul. Oławskiej 46 - specyfikacja

2015-07-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem wiaty nr 2 położonej
                       w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8 - specyfilacja

2015.06.23 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem lokalu uzytkowego
                      na ul. Ofiar Katynia 30/1LU. - specyfikacja

2015.06.23 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem lokale użytkowe
                   na ul Łokietka 1a/1LU oraz Łokietka 1a/2LU - specyfikacja

2015.06.10 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem wiaty przy
                   ul. Mieckiewicza dz. nr 357/11 - specyfikacja

2015-06-09 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8/15LU - specyfikacja

2015-06-09 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Placu Drzewny(budynek po byłej pompowni
                                                                                                                       - specyfikacja

2015-06-09 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Plac Drzewny 2/1LU - specyfikacja

2015-06-09 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 28/7 - specyfikacja

2015-05-29 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7/1LU. specyfikacja

2015-05-29 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego
                    w Brzegu przy ul. Oławskiej 46. - specyfikacja

2015-05-12 Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na lokale użytkowe -
                      specyfikacja

2015-04-30 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu
                       położonego w Brzegu przy ul. Oławskiej 46. - specyfikacja

2015-04-24 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Łokietka 1a. specyfikacja 

2015-04-24 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7/1LU. specyfikacja

2015-04-24 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 4 położonego
                      w Brzegu przy ul. B.Chrobrego i Placu Moniuszki 1. specyfikacja


2015-03-17 Ogłoszenie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na najem
                       garażu przy ul.Oławskiej 46 - specyfikacja

2015-03-17 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                      położonego w Brzegu przy ul. Łokietka 1a - specyfikacja

2015-03-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7/1LU - specyfikacja

2015-03-17 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 4
                       położonego w Brzegu przy ul. B.Chrobrego i Placu Moniuszki 1 - specyfikacja

2015.02.16 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 11
                      położonego  w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8. - specyfikacja

2015-02-24 Przetargu ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowy składający się
                      z 3-ch pomieszczeń i w.c. o powierzchni 42,00 m2. położonego w Brzegu
                      ul. Zakonnic 7/1LU - specyfikacja.

2015-02-17 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 4 położonego
                       w Brzegu przy ul. B.Chrobrego i Placu Moniuszki 1. - specyfikacja

2015-02-17  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
                        w Brzegu przy ul. Łokietka 1a. - specyfikacja

Przetargi - 2014

Najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. 2014.10.08 - Garaż nr 11 i nr 18 położone przy ul. Krakusa , BrzegOpublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 08.01.2019
Podpisał: Agnieszka Nowak-Partykiewicz
Dokument z dnia: 07.10.2014
Dokument oglądany razy: 13 179