bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja nazwisk, stanowisk, pokoi i nr telefonów pracowników

Adres i telefony

Aleksandra IdziAleksandra Idzidres:


Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu
ul. Chrobrego 32
49-300 Brzeg

NIP: 747-17-84-720

e-mail: sekretariat@znmbrzeg.pl

Telefony:                                               centrala: 77 404 50 59

fax: 77 404 50 69


Dział  Telefon Nr pok.

Centrala
FAX 

774 045 059

Sekretariat - Dyrektor  Marek Sidor 774 044 191
774 044 192
109A
Budynki - Administratorzy

Urszula Rencz
Dorota Kozioł
Aleksandra Idzi

774044196 102
Adminstrator Maciej Chmal 774 044 199 102
Kierownik Zarządu Budynkami 774 044 193

103

Z-ca kierownika, 
Administrator
Ryszard Adamowskii 774 044 194 104
Dział techniczny 774 044 195 106
Kierownik Działu Cmentarzy
i Nieruchomości Gruntowych 
Joanna Telego 774 044 188 107
Działu Cmentarzy
i Nieruchomości Gruntowych

Ryszard Wirga
Aneta Adamowska
Elżbieta Misiewicz
Magdalena Małecka

774 044 142
513 027 448
774 044 190
774 044 141

108

108 A

774 044 187 105
774 044 198 113
Sekcja roliczeń czynszów

Jadwiga 
Sabina Kulawinek
Agnieszka Derewlana 
Anna Maszkowska

774 044 187

774 044 181

119
Dział rozliczeń i windykacji - Kierownik Monika Kwiatek 774 044 185 121
Dział rozliczeń i windykacji Grażyna Kowalik
Anna Derlatka
Barbara Niemczyk
774 044 186

774 044 189
122
Zamówienia publiczne Edyta Lecko 774 044 191 109
Główny Księgowy Lucyna Kozera 774 044 182 116
Księgowość

Maria Zachariasz
Dorota Grabowska

774 044 183 117
Księgowość Aurelia Wróblewska
Maria Palenica
774 044 184 118
Kadry i płace Teresa Jodłosiewicz 774 044 192 109
Dom Przedpogrzebowy
Cmentarz Komunalny 
Brzeg ul. Starobrzeska

Ewa Kawecka
Beata Pakuła

774 114 228
510 096 706
510 096 703____________________________________________________________________Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 12.03.2019
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 3 145