bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.04.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 2021-04-15 Wykonanie zmiany sposobu ogrzewania lokali położonych w budynku przy ul. M. Konopnickiej 27A, działka nr 311, ark. mapy 11 Południe z ogrzewania stałopalnego na ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem paneli grzewczych na podczerwień w systemie „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe – o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto a równej lub powyżej wartości 60 000 zł netto na usługi, dostawy i roboty budowlane.

2021 rok

2021-04-13 Sporządzenie projektu przebudowy podwórka przy ul. Stare Koszarya
                    ul. Polską  oraz przebudowy drogi wewnętrznej wzdłuż budynków
                    Stare Koszary 1-5

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Wzór umowy

*********************************************************************************************************

2021-03-30 Częściowy remont podwórka na dz. 162/31 w zakresie przebudowy schodów,
                    odwodnienia, dojazdu i miejsc postojowych”

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Wzór umowy
 6. Przedmiar
 7. Mapka

*******************************************************************************************************

2021-03-23 Bieżące utrzymanie techniczne oraz naprawa – chodników, dojść dojazdów
                   położonych na terenach będących w zarządzie ZNM w zależności od potrzeb

2021-04-07 - Wybór oferty - rozstrzygniecie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Wzór umowy

*******************************************************************************************************

2021-02-26 „Bieżące utrzymanie techniczne oraz naprawa – chodników, dojść dojazdów
                     położonych na terenach będących w zarządzie ZNM w zależności od potrzeb”

2021-03-10 - Unieważnienie zapytania

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Wzór umowyOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 14.04.2021
Podpisał: Mariola Bystrzycka
Dokument z dnia: 29.09.2017
Dokument oglądany razy: 24 778