bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.10.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Informacje i ogłoszenia

 Telefon pogotowia mieszkaniowego:

537 678 883

Czynny po 15:30
oraz w święta i dni wolne od pracy

*******************************************

Ogłoszenie

U W A G A

Listy osób zakwalifikowanych do najmu tracą ważność
z upływem roku kalendarzowego, na który zostały sporządzone.

Osoby wpisane na listy proszone są
o złożenie wniosku w celu ponownej weryfikacji
do dnia 31.12.2021 r
.


Kolejne zatwierdzone listy osób zakwalifikowanych do najmu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 15 marca 2022 roku
poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeg,
w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu oraz
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.znmbrzeg.pl),

które będą obowiązywały przez rok 2022.Opublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 08.10.2021
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 10.03.2014
Dokument oglądany razy: 56 055