bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.04.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 2022-05-27 wynik przetargu

Zamówienia publiczne rok 2022

Kwieciń 2022

2022-04-13 Przebudowa podwórka przy ul. Stare Koszary – ul. Polskiej w Brzegu etap. I

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/11adea40-5c90-4b06-878e-1dac6792e132

Identyfikator postępowania: 11adea40-5c90-4b06-878e-1dac6792e132

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-04-28 Otwarcie ofert

2022-04-20 Zapytania i odpowiedzi

2022-04-13 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenie

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zał. 6 do SWZ wykaz robót

zał. 7 do SWZ oświadczenie

zał. 8 do SWZ Projekt budowlany (PZT) przebudowy podwórka

zał. 9 do SWZ Specyfikacje techniczne wykonania, odbior robót

zał. 10 do SWZ Projekt budowlany (PAB)

zał. 11 do SWZ Projekt wycinki drzew wraz z inwentaryzacją zieleni

zał. 12 do SWZ Przedmiar

zał. 13 do SWZ Uzgodnienia, pozwolenia, opinie do projektu

*****************************************************************************

Luty 2022

2022-02-24 ” Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu
                      komunalnego lokali i budynków”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d06d755-e431-41d3-bc86-22aa6faddad5

Identyfikator postępowania: 7d06d755-e431-41d3-bc86-22aa6faddad5

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl 

2022-03-28 wynik przetargu

2022-32-10 Otwarcie ofert

2022-02-24 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenie

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zał. 6 do SWZ wykaz robót

*************************************************************************************************************

Styczeń 2022 r.

2022-01-31 ”Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu
                    komunalnego lokali i budynków”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f5b18c5b-ac35-4571-b283-c286d400ff42

Identyfikator postępowania: f5b18c5b-ac35-4571-b283-c286d400ff4

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-02-15 - Unieważnienie

2022-01-31 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 wzór umowy

    zał 1 do umowy

zał. 6 do SWZ wykaz robót

************************************************************************************************************

2022-01-25 " Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
                    wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali
                    i budynków”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0c022945-d0fe-41fe-a8db-4cc9f4abd462
Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bf90655-7dd5-11ec-83b1-bea871b78b5b

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-02-16 wynik przetargu

2022-02-08 Otwarcie ofert

2022-01-25 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 wzór umowy

     zał 1 do umowy

zał. 6 do SWZ  wykaz robót

************************************************************************************************************

2022-01-04 "Przygotowanie pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach wielorodzinnych,
                   będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/843a31e8-bcbf-43ef-905d-3e0607ea7eab

Identyfikator postępowania: 843a31e8-bcbf-43ef-905d-3e0607ea7eab

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-02-16 wynik przetargu

2022-01-19 Otwarcie ofert

2022-01-04 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 zobowiązanie podmiotu

zał. 5 wzór umowy 

zał. 6 wykaz robót

zał. 7 do SWZ oświadczenie

Wykaz budynków w których mają powstać węzły cieplneOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 28.04.2022
Podpisał: Mariola Bystrzycka
Dokument z dnia: 04.01.2022
Dokument oglądany razy: 1 220