bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Archiwum - Uchwały RM i zarządzenia

 Archiwum - Uchwały i zarządzenia Rady Miasta, Burmistrza i Dyrekyora ZNM 

Zarządzenie Nr 153/2015 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 25.11.2015r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu realizacji zamian lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 131/2014 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 30.10.2014r.

Instrukcja windykacji nalezności pienięznych mających charakter cywilnoprawny obowiązująca w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Zarządzenie nr 619/2015 Burmistrza Brzegu z dnia 16 września 2015r.

Zmiany Zarządzeń Nr 105/15 Burmistrza Brzegu z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie
stawek za korzystanie z gruntów, lokali użytkowych, garaży, komórek i pomieszczeń niemieszkalnych przekazanych do zarządzania Zarządowi Nieruchomości Miejskich w Brzegu

UCHWAŁA NR LIV/597/10 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie:zmiany uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie:zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg.

UCHWAŁA Nr XLI/367/09 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 9 lutego 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali chodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg.

UCHWAŁA Nr XXVII/226/08 RADY MIEJSKIEJ w BRZEGU z dnia 25 kwietnia 2008r.

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy – Miasto Brzeg

Uchwała Nr XI/71/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 maja 2003 roku

W sprawie: waloryzacji kaucji mieszkaniowej i zmiany uchwały nr XLV/309/98 z dnia 19 marca 1998 r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierzawiania na okres dłuzszy niz 3 lataOpublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 09.08.2017
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 01.10.2015
Dokument oglądany razy: 7 089