bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytania ofertowe

 Zaproszenia do składania ofert, 
zamówień o wartości do 30 000 euro.

2017-10-20 - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Brzeg zarządzanych
                      przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

  1. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
  2. Projekt umowy
  3. Załącznik nr 1 do umowy 
  4. Propozycja cenowa
  5. Załącznik nr 1
  6. Załącznik nr 2

2017-09-29 Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej
                    budynków mieszkalnych

2017-10-06 Unieważnienie przetargu

   1. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   2. Projekt umowy
   3. Załącznik nr 1 do umowy
   4. Propozycja cenowa
   5. Załącznik nr 1
   6. Załącznik nr 2
   7. Załącznik nr 3Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 20.10.2017
Podpisał: Edyta Lecko
Dokument z dnia: 29.09.2017
Dokument oglądany razy: 21 279