bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Przetargi ZNM - old

 Przetargi na wynajm nieruchmości zarządzanych przez ZNM

Przetargi - 2016

2016-10-07 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 38-38a - specyfikacja

2016-09-22 Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku
                       Pomorska 6 na dzierżawę gruntu położonego w Brzegu przy ul. Pomorskiej
                       - specyfikacja

2016-09-16 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod wypas
                       zwierząt położonego w Brzegu przy Obwodnicy - specyfikacja

2016-09-06 Przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu położonego w Brzegu przy
                       ul. Robotniczej 26 - rozstrzygnięcie

2016-08-26 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 38-38a - specyfikacja

2016-08-23 Ogłasza oddanie w najem w drodze przetargu gruntu na ogródek warzywny
                       położony przy ul. Pomorskiej - specyfikacja

2016-08-19 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu położonego
                       w Brzegu przy ul. Robotniczej - specyfikacja

2016-09-02 Przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku ul; Krzywa 7 na dzierżawę
                       gruntu położonego w Brzegu przy ul. Krzywej - rozstrzygnięcie

2016-08-18 Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku
                      ul; Krzywa 7 na dzierżawę gruntu położonego w Brzegu przy ul. Krzywej
                      - specyfikacja

2016-07-25 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
                       położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7 - specyfikacja

2016-07-25 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
                       położonego w Brzegu przy ul. Pl. Drzewny 2 - specyfikacja

2016-07-19 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                        nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 38-38a - specyfikacja

2016-07-26 Przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu pod garaż położony w Brzegu
                       przy ul. Oławskiej - ogłoszenie wyniku

2016-06-29 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego
                       w Brzegu przy ul. Oławskiej - specyfikacja

2016-06-27 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod
                       ogródek położony w Brzegu przy ul. Rybackiej - specyfikacja

2016-06-20 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
                       położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7 - specyfikacja

2016-06-20 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
                       położonego w Brzegu przy ul. Pl. Drzewny 2 - specyfikacja

2016-06-07 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu położonego
                       w Brzegu ul. Ofiar Katynia 38 - specyfikacja

2016-06-01 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu położonego
                      w Brzegu ul. Oławska - specyfikacja

2016-05-23 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu żytkowego
                       położonego w Brzegu, ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2016-05-18 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                      nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Pl. Drzewny 2 - specyfikacja

2016-05-18 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7 - specyfikacja

2016-04-19 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego,
                       położonego w budynku przy ul. Pl. Drzewny 2 - specyfikacja

2016-04-19 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego,
                       położonego w budynku przy ul. Zakonnic 7 - specyfikacja

2016-04-28 Ogłosznei wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczony na najem
                       gruntu pod garaż położonego w Brzegu przy ul. Rybackiej. - wynik

2016-03-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu pod garaż
                       położonego w Brzegu przy ul. Rybackiej. - specyfikacja

2016-02-29 Przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu pod garaż położony
                       w Brzegu przy ul. Rybackiej - ogłoszenie wyniku

2016-02-15  Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego
                       w Brzegu, ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2016-02-11 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem wiaty położonej
                       w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8 - specyfikacja

2016-02-29  Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu
                        położonego w Brzegu przy ul. 1-go Maja - ogłoszenie wyniku

2016-01-20 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu
                       położonego w Brzegu przy ul. 1-go Maja - specyfikacja

2016-01-16 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu
                         położonego na działce 357/11, położony w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8
                                                                                                                           - specyfikacja

2016-01-15 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem Wiaty nr 2,
                          położonej na działce Nr 357/11, ul. Mickiewicza - specyfikacja

2016-01-14 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu pod garaż
                       położony w Brzegu przy ul. Rybackiej - specyfikacja

Przetargi - 2015

2015-12-23 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę Gruntu
                      położonego przy ul. 1-go Maja, działki nr 71 - specyfikacja 

2015-12-16 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem gruntu
                    położonego przy ul. Rybackiej (działki nr 345/3 ark. mapy 6 obręb Centrum)
                    z przeznaczeniem pod garaż blaszany - specyfikacja

2015-12-16 Ogłasza przetarg na dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
                    Gruntu położonego przy ul. 1-go Maja (działki nr 71 ark. mapy 3 obręb Południe)
                    o pow. 20 m2 - specyfikacja

2015-09-28 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Łokietka 1a/1LU - specyfikacja

2015-09-28 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 30/1LU - specyfikacja

2015-09-28 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem wiaty nr 2 położonej
                    w Brzegu przy ul. Mickiewicza - specyfikacja

2015-09-11 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego w budynku
                    Wspólnoty Mieszkaniowej w Brzegu ul. Kard. Wyszyńskiego 5-7 w bud. 7
                    - specyfikacja

2015-09-11 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 28/7 - specyfikacja

2015-09-11 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8/15LU - specyfikacja

2015-09-10 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Plac Drzewny(budynek po byłej pompowni)
                    - specyfikacja

2015-09-20 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Plac Drzewny 2/1LU - specyfikacja

2015-08-20 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 30/1LU - specyfikacja

2015-08-20 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem wiaty nr 2 położonej
                       w Brzegu przy ul. Mickiewicza - specyfikacja

2015-08-20 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Łokietka 1a/1LU - specyfikacja

2015-07-30 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Placu Drzewny(budynek po byłej pompowni
                       - specyfikacja

2015-07-30 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Plac Drzewny 2/1LU - specyfikacja

2015-07-30 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8/15LU- specyfikacja

2015-07-30 Ogłoszenie o oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
                      grażu ul. Kard. Wyszyńskiego 7 - specyfikacja

2015-07-30 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 28/7 - specyfilacja

2015-07-21 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 30/1LU - specyfikacja

2015-07-21 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Łokietka 1a/1LU - specyfikacja

2015-07-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony garażu położonego
                      w Brzegu przy ul. Oławskiej 46 - specyfikacja

2015-07-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem wiaty nr 2 położonej
                       w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8 - specyfilacja

2015.06.23 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem lokalu uzytkowego
                      na ul. Ofiar Katynia 30/1LU. - specyfikacja

2015.06.23 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem lokale użytkowe
                   na ul Łokietka 1a/1LU oraz Łokietka 1a/2LU - specyfikacja

2015.06.10 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony do oddania w najem wiaty przy
                   ul. Mieckiewicza dz. nr 357/11 - specyfikacja

2015-06-09 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8/15LU - specyfikacja

2015-06-09 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Placu Drzewny(budynek po byłej pompowni
                                                                                                                       - specyfikacja

2015-06-09 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Plac Drzewny 2/1LU - specyfikacja

2015-06-09 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 28/7 - specyfikacja

2015-05-29 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7/1LU. specyfikacja

2015-05-29 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem garażu położonego
                    w Brzegu przy ul. Oławskiej 46. - specyfikacja

2015-05-12 Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na lokale użytkowe -
                      specyfikacja

2015-04-30 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu
                       położonego w Brzegu przy ul. Oławskiej 46. - specyfikacja

2015-04-24 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Łokietka 1a. specyfikacja 

2015-04-24 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7/1LU. specyfikacja

2015-04-24 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 4 położonego
                      w Brzegu przy ul. B.Chrobrego i Placu Moniuszki 1. specyfikacja


2015-03-17 Ogłoszenie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na najem
                       garażu przy ul.Oławskiej 46 - specyfikacja

2015-03-17 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                      położonego w Brzegu przy ul. Łokietka 1a - specyfikacja

2015-03-17 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                       położonego w Brzegu przy ul. Zakonnic 7/1LU - specyfikacja

2015-03-17 Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 4
                       położonego w Brzegu przy ul. B.Chrobrego i Placu Moniuszki 1 - specyfikacja

2015.02.16 Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 11
                      położonego  w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8. - specyfikacja

2015-02-24 Przetargu ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowy składający się
                      z 3-ch pomieszczeń i w.c. o powierzchni 42,00 m2. położonego w Brzegu
                      ul. Zakonnic 7/1LU - specyfikacja.

2015-02-17 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 4 położonego
                       w Brzegu przy ul. B.Chrobrego i Placu Moniuszki 1. - specyfikacja

2015-02-17  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
                        w Brzegu przy ul. Łokietka 1a. - specyfikacja

Przetargi - 2014

Najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. 2014.10.08 - Garaż nr 11 i nr 18 położone przy ul. Krakusa , BrzegOpublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 06.02.2018
Podpisał: Aneta Adamowska
Dokument z dnia: 07.10.2014
Dokument oglądany razy: 6 821