bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.01.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 2022-01-25 " Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków”

Zamówienia publiczne rok 2022

Styczeń 2022 r.

2022-01-04 "Przygotowanie pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach wielorodzinnych,
                   będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/843a31e8-bcbf-43ef-905d-3e0607ea7eab

Identyfikator postępowania: 843a31e8-bcbf-43ef-905d-3e0607ea7eab

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-01-19 Otwarcie ofert

2022-01-04 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 zobowiązanie podmiotu

zał. 5 wzór umowy 

zał. 6 wykaz robót

zał. 7 do SWZ oświadczenie

Wykaz budynków w których mają powstać węzły cieplneOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 19.01.2022
Podpisał: Mariola Bystrzycka
Dokument z dnia: 04.01.2022
Dokument oglądany razy: 336