bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.09.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Adres i telefony


Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu
ul. Chrobrego 32
49-300 Brzeg

NIP: 747-17-84-720

e-mail: sekretariat@znmbrzeg.pl

 centrala: 77 404 50 59

fax: 77 404 50 69


Dział  Telefon Wewn. Nr pok.

Dyrektor

Marek Sidor

774 045 059

102 109a
Biuro Podawcze/ Sekretariat
Sprzedaż Lokali
Bożena Zając
Aleksander Klimek
77 40 45 059
77 40 44 184
180
129
101
Kierownik ZB Dariusz Hnat 774 044 193 193 102
Z-ca kierownika ZB Maciej Chmal 774 044 199 199 103
Administratorzy wspólnot
mieszkaniowych

Paulina Kusowska
Dorota Kozioł

774 044 196 196
119
104
Administrator budynki gminy
i lokale użytkowe
Anna Matczak
Aleksandra Idzi
774 044 194 109
110
105

St. d.s.- rozliczenia wody
Adminstrator - budynki gminy

Andrzej Wolański
Agata Strańska
774 044 195 115
114
106
Kierownik ZN Joanna Telego 774 044 188 188 107A
Starszy Inspektor
Radca Prawny
Ryszard Wirga
Agata Fabijaniak
774 045 059 120 107
Starszy inspektor

Aneta Adamowska
Magdalena Małecka

774 044 190 190
142

108

Zamówienia Publiczne Mariola Bystrzycka 774 044 191 191 109
Główny Księgowy
Lucyna Kozera 774 044 182
182 116
Księgowość Agnieszka Krynicka
Maria Palenica
774 044 183 124 113
Kierownik ZL
Agnieszka Nowak 774 044 059 132 115
Przydział Lokali

Anna Smuk
Elżbieta Misiewicz

774 044 197 112
113
114
Kadry i płace Teresa Jodłosiewicz
Aurelia Wróblewska
774 044 198 198 118
Kierownik KR Monika Kwiatek 774 045 059
138 117
Czynsze

Sabina Kulawinek
Barbara Niemczyk
Agnieszka Derewlana 
Anna Maszkowska

774 044 187

774 044 181

127
128
134
130
119
Windykacja Grażyna Kowalik
Aneta Kędra
774 045 059 136 120
Windykacja

Małgorzata Machaj

774 044 184

185 121
Windykacja 

Anna Derlatka
Iwona Dukat
Karolina Szeniszewska

774 044 189 189 122
Biuro
Dom Przedpogrzebowy
ul. Starobrzeska
Anna Szlar
Beata Pakuła
774 114 228
510 096 706
Biuro



Opublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 16.09.2022
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 7 148